Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu

Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng: Tạo tài khoản

Tài khoản
Họ
Tên
E-mail
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nhà hàng
Tên đăng nhập
E-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Địa chỉ nhà hàng
Điện thoại
Email
Thư viện Học online Clip lớp học

Thông báo lịch thi sát hạch kỹ năng nghề + Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp Khóa 3

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐN TÂY SÀI GÒN

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số:     /TB-CĐNTSG                                     TP.HCM, ngày 01 tháng  08   năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG NGHỀ

LỊCH ÔN THI VÀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2012 – 2014)

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ truởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc Ban hành qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của năm học 2013-2014 và để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khoá 3 (2012 – 2014). Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn thông báo lịch ôn tập và thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 3 (2012 – 2014) như sau:

I. CÁC MÔN THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG NGHỀ

Thi theo chương trình đào tạo của Trường cao đẳng nghề Tây Sài Gòn gồm có 03 kỹ năng nghề thi sát hạch nghề :

·         Kỹ năng đánh máy, Tin học văn phòng.

·         Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc.

·         Kỹ năng nghề:

+  Kỹ năng nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

o   Kinh doanh – Bán hàng

o   Hành chính – nhân sự

+  Kỹ năng nghề kế toán doanh nghiệp

    

II.  LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG NGHỀ

1. Kỹ thuật đánh máy, tin học văn phòng

- Thời gian thi: bắt đầu  lúc 08h00 ngày 11/08/2014.

- Thời lượng:  30 phút                  - Hình thức thi: trên máy tính

- Nội dung thi: gõ 10 ngón văn bản tiếng Anh tốc độ 30 từ/phút, thành thạo chương trình soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.

2 .Kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 13h30 ngày 11/08/2014.

- Thời lượng:  10 phút                  - Hình thức thi:thuyết trình trực tiếp

- Nội dung thi: chuẩn bị 1 bài thuyết trình giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng trong 10 phút.

3 .Kỹ năng nghề

* Kế toán doanh nghiệp:

- Thời gian thi: bắt đầu lúc  13h30 ngày 12/08/2014. - Hình thức thi: Vấn đáp

* Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Thời gian thi: bắt đầu lúc  13h30 ngày 12/08/2014. - Hình thức thi: Vấn đáp

 

III. ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. Môn học Chính trị

- Thời gian ôn: từ 08h00 ngày 18/08/2014

- Giải đáp thắc mắc và ôn tập: 1 buổi

2. Môn chuyên ngành (lý thuyết và thực hành)

- Thời gian ôn: cả ngày  19/08/2014

IV. CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP

1. Môn Chính Trị

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 8h00 ngày 25/08/2014.

- Thời lượng: 120 phút            - Hình thức thi: viết tự luận.

2. Môn chuyên ngành

* Lý thuyết chuyên ngành:

- Thời gian thi: bắt đầu lúc 08h00  ngày 26/08/2014.

- Thời lượng: 180 phút (theo đề thi)   - Hình thức thi: viết tự luận.

* Thực hành chuyên ngành:

- Hình thức thi: thực hành trực tiếp

 

 

ĐIỀU HÀNH TRƯỞNG

 

Th.S NGUYỄN HỮU THỌ

                                                      

Thông báo khác

Lịch khai giảng liên quan

Khóa học Khai giảng Học phí Học phí ưu đãi Đăng ký
Xét tuyển Cao đẳng chính quy - Ngành Hành chính Nhân sự 03/03/2016 5.200.000đ 5.200.000đ Đăng ký
Xét tuyển Cao đẳng chính quy - Ngành Kinh Doanh Bán Hàng 29/02/2016 5.200.000đ 5.200.000đ Đăng ký
img_lich_kg img_lich_kg img_lich_kg img_lich_kg
  • Học bổng toàn phần năm 2016
  • Cựu sinh viên Trường CĐN Tây Sài Gòn
  • Tuyển sinh cao đẳng liên kết
  • Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K
  • Trắc nghiệm Định hướng nghề nghiệp